Kuidas lammutada vana katus?

Vana katuse lammutamisel  heidame kõigepealt pilgu olemasolevale kattele. Mis olukorras on katusekate ja -konstruktsiooni elemendid? Tüüpiliselt on vanematel maamajadel vananeva eterniidi all veel näha vana puitkatuse kihti, tihti on see lõunapoolsel küljel juba enne eterniidi paigaldamist eemaldatud ja paigaldatud aluskihiks ruberoid. Mõnikord on ka katus osaliselt läbi jooksnud, mida näitavad äravajunud sarikad räästa või harjajoonel. Katus on siiski suures osas tervik ja kui kahjustuse põhjus on likvideeritud ei pruugi välisel vaatlusel kahjustuste ulatustest täielikku ülevaadet saada.

Esimese asjana tuleb eterniit eemaldada. Sõltuvalt eterniidi olukorrast ja paigaldamisest, võib see osutuda üllatavalt kergeks tööks. Väikesed plaadid saab edukalt eemaldada nii, et eterniiditahvi tõmmata kangiga välja alumised naelad ja siis tahvlit alt kergitades saab kätte ka seda katva plaadi alumised naelad. Nii saab tahvli tavaliselt tervelt katuselt kätte. Eterniiditahvli katuselt alla laskmiseks kasutada kahte 50*50 mm roovlatti ja tahvlid võib all laduda hunnikutesse.

Vana puitkate on otstarbekas eemaldada koos roovitusega, viimane võib tunduda alt hinnates veel kasutuskõlblik aga reaalsuses on  sellised latid juba korduvalt kasutatud ja seest siiski niiskuskahjustustega ja reaalselt hinnates mõistlik välja vahetada.  Kõige lihtsam on roovlatid koos kattega sarikate kõrvalt läbi saagida 0,7 – 0,8 m ulatuses ja siis tükkidena maha tõsta.  Kuna roovituses on väga palju naelu siis kuulub selline materjal tavaliselt Jaanitule materjalide hulka.

Nüüd kus katusest on alles jäänud ainult sarikad, saame hinnata müürilati ja sarikate enda olukorda.


E-post: info@puitkatused.ee | © 2024 · Puitkatused OÜ · CODENOT