Katuse renoveerimine,
parandus ja vahetus

Kõiki katuste või hoonete ümberehitamistöid, mille käigus parandatakse olemasolevat seisukorda saab nimetada tegelikult renoveerimistöödeks.

Oleme oma 22 tegutsemisaasta jooksul puutunud kokku aina rohkem puithoonetega, mis vajavad põhjalikke parandustöid. Tüüpiliselt saavad suuremat niiskuskoormust vundamendipealsed, esimeste ridade palgid, akende alused paar palgirida ja tihti ka niisketes ruumides (köök, pesemisruumid) olevad seinte ülemised osad. Sageli on probleemseteks kohtadeks ka katusest võimalikud läbijooksud – tihti sarikaotsad, neeludesse tekkinud läbi-  ja ülejooksud neeluplekist, mis võivad lõpuks kahjustada ka murispuud. Teine koht, kus palgid seinas kipuvad kiiremini kahjustatud saama on otsaseinad, eriti kui seal asub mõni eelneva kahjustusega või eenduv palk.

Vana maamaja renoveerimine algab katusest

Me proovime oma töödes kasutada võimalikult originaalseid ja ajalooliselt lähedasi lahendusi ehitustöödel, et tagada konstruktsioonide autentsus ka pikaajaliselt. Käsitleme objekti ühtse tervikuna ja hindame tööde metoodikat hilisema terviku saavutamise seisukohast. Palkhoonete renoveerimisel püüame kasutada võimalikult varjatud ühendusi, püüdes tagada samas kaasaja nõudmistele vastavad ehitusfüüsikalised omadused. Põhimõtteliselt võib öelda et Puitkatused OÜ ehitustööd vastavad tavaliselt restaureerimise nõuetele.

Vana maamaja renoveerimine algab katusest, sest tihtilugu sealt esimene probleem ka alguse saab. Kui katus läbi laseb mõnest kriitilisest kohast võib kahju ulatuda maja kandekonstruktsioonideni välja. Seljuhul pole kasu vaid sisetöödest, sest kahju tekitajat ei likvideerita probleem pigem süveneb. Aitame vajadusel vea tuvastada ja paneme edasise plaani koos paika, et maja eluiga oleks võimalikult pikk.

Tehtud tööd

Katuse renoveerimine vs parandus vs vahetus

Kui tegemist on põhjalikuma ümberehitusega, kus muudetakse ka konstruktsioone (sarikad, talad, seinad vms) siis tuleks selliseid ehitustöid nimetada juba rekonstrueerimiseks. Juhul kui ehitustööde eesmärk on taastada võimalikult lähedast olukorda kunagisele ja kasutatakse traditsioonilisi materjale ning töövõtteid, saab neid töid nimetada restaureerimiseks. Renoveerimise või vahetuse vajadus kujuneb välja kahjude põhjalikul hindamisel, ehk üldiselt vaid maja pildist seda kindlaks määrata ei saa. 

Puitkatused OÜ puutub oma tööde käigus kokku kõigi kolme eelpool nimetatud valdkonnaga. Katuste renoveerimised võivad kujuneda amortiseerunud materjalide eemaldamisel tegelikult juba rekonstrueerimistöödeks, kui avastame, et sarikad, murispuu või näiteks talad on osaliselt pehkinud/mädanenud ja ei taga enam konstruktiivset tugevust. Tavaliselt on sellised suuremad –pikaajalisemad probleemid tuvastatavad ka välisel vaatlusel, kus räästajoon või harjajoon on oluliselt muutunud.

Katuse parandustööd või remont tuleb ette võtta juhul kui üksikud kohad katusel on kannatada saanud või avastatakse katuselt leke. Leke võib katusele tulla mitme kriitilise koha pealt, näiteks blokeeritud või ebaühtlase katuseneelu kaudu ning korstna ümbrusest. Kui seespidiselt ei leia  kohta, kust leke tulla võis, tuleks otsida katusekatte vigastusi. Vigastused võivad ette tulla ka ebapiisava katuse lisavarustuse, näiteks teenindusplatvormi puudumisel. Katusel kõndimine, kas lumerookimisel või kasvõi korstnapühkija poolt võib katusekatet vigastada. Sel juhul annab katust parandada kohati, vaadates üle nii katusekate kui ka selle aluse konstruktsiooni. Seega oleks mõistlik katuse parandustööde käigus ka läbi mõelda edaspidine katuse hoolduse lisavarustus- näiteks kuidas ja kuhu saab vajadusel ohutult redeli paigaldada.

Rekonstrueerimisel on oluline pöörata tähelepanu konstruktsioonilisele poolele. Kasutatavad materjalid peavad vastama projektile, need on tavaliselt uued ja tuleb paigaldada vastavalt nõuetele, siin on loomingulisel poolel suhteliselt vähe ruumi. 

Tihti on rekonstrueerimist nõudvad tööd põhjustatud ruumide kasutusotstarbe muutumisest. Näiteks ehitatakse varem pööninguna kasutuses olnud ruumidesse eluruumid, mis eeldab eelnevat katusekandjate seisukorra ülevaatamist. Tuleb arvutada kas ristlõiked vastavad ka uuele olukorrale, kui sarikate vahele paigaldatakse isolatsioonimaterjal ja kinnitatakse lisaks siseviimistlusmaterjal.

Katuse vahetus tuleks ette võtta juhul kui üks või mitu järgnevatest vastab tõele:

  • On soov katusekate täielikult vahetada teistlaadi katte vastu 
  • Katusekate on tänapäevaks juba ohtlik jääde nagu näiteks asbesti sisaldav eterniit
  • Aluskonstruktsioonid on suures ulatuses kahjustada saanud
  • Katuse ehitusel pole kasutatud tänapäevaseid vahendeid ja vajalikke vahekihte, näiteks pööningu eluruumideks muutmisel
  • Katus on lihtsalt oma eluea ära elanud ja annab juba igast otsast järele

Ehk tegemist on juhtudega, kus ainult katuse renoveerimisest ei piisa ja tuleb võtta ette terve katuse vahetus.

Vastavalt Hange.ee keskkonnas välja toodud hinnavahemikule võib katuse vahetus või renoveerimine maksta 8000€ – 60 000€. Vahemik on üüratu suur, sest ka projektide erinevused varieeruvad palju. Üldiselt on kivikatus neist kõige kallim, plekk-katus see eest madalama hinnaklassi poolel. Puitkatus pigem kuulub kallima hinnaklassi juurde, kuid oleneb ka projektist ja hoone eesmärgist. Lisaks materjalile sõltub ka kui palju lisatöid võib katuse konstruktsiooniga kaasneda. Olenevalt maja üldisest välimusest ja majaomaniku isiklikust eelistusest tuleks esimese asjana välja mõelda sobiv kattematerjal ja siis järjest küsida hinnapakkumisi. Puitkatused OÜ aitab hinnapakkumise koostamisega kui valituks osutub puitkatus.

Mida kliendid räägivad

Küsi pakkumist

Võta ühendust ning aitame sobiva lahenduse leidmisel!

    E-post: info@puitkatused.ee | © 2024 · Puitkatused OÜ · CODENOT